index-neu_06Microjet smeersystemen

Sinds 1989 ontwikkelt en produceert de firma Microjet GmbH onder de naam microjet® minimale smeersystemen. Pionier op dit gebied werd Microjet GmbH met een tweekamer mengsproeier die een nevelvrije verstuiving bewerkstelligt.

Klantgerichte productie is de kracht van Microjet GmbH.

Momenteel is de firma Microjet een onderneming met een wereldwijde levering.

De technologie van Microjet

microjet

In een tank, die voor 4/5 deel gevuld is met olie, wordt via het deksel perslucht toegelaten. Deze perslucht oefent een instelbare druk uit op de olie die via een stijgbuis met een daaraan verbonden capillaire slang naar de mengkamer van de sproeier wordt getransporteerd. Vanaf een verdeler wordt de capillaire slang geïntegreerd met een luchtleiding waardoor een instelbare luchtstroom (van het bedrijfseigene perslucht-net) eveneens naar de mengkamer van de sproeier wordt getransporteerd.

In de mengkamer wordt de aangevoerde olie vermengd met een gedeelte van de aangevoerde lucht. Gelijktijdig stroomt pure druklucht via een ringkanaal naar de voorzijde van de sproeier en vormt bij uittreding een luchtmantel, waarbinnen het uittredende olie/lucht mengsel wordt gebonden. Deze gepatenteerde techniek voorkomt het uittreden van oliedeeltjes in de omgevingslucht en geeft tevens stabiliteit aan de straalstroom.

Zowel het olie/lucht mengsel als de luchtmantel kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. Dit maakt het mogelijk bij een minimaal ingesteld olieverbruik een maximaal ingestelde luchtmantel te benutten om hinderlijk spanen te verwijderen.

Minimale smering met een maximaal resultaat

U bent bij Koetje HSC Plus BV aan het juiste adres voor: